دوره های درحال ثبت نام پویان پردازش

کارگاه آمــوزش حسابداری مقدمـاتی

(ویژه دانشجویان رشته حسابداری و رشته های غیرمرتبط)

کـــارگــاهـی با حــداکثر ۱۲ نفر ظرفیت

جهت اطلاعات بیشتر وثبت نام با شماره ۳۶۲۷۱۵۲۷ (۰۳۵)تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات بیشتر

کارگاه آمــوزش نــرم افــزار نــوسا

(ویژه متقاضیان ورود به بازار کار و دانشجویان رشته حسابداری)

کـــارگــاهـی با حــداکثر ۱۰ نفر ظرفیت

جهت اطلاعات بیشتر وثبت نام با شماره ۳۶۲۷۱۵۲۷ (۰۳۵)تماس حاصل فرمایید.

competency based learning and developmentکارگاه آموزشی حسابداری تکمیلی ویژه بازار کار

(ویژه دانشجویان رشته حسابداری و متقاضیان ورود به بازار کار)

همـــــراه با آمــــوزش نرم افزار حسـابـــــداری

کـــارگــاهی با حــداکثر ۱۲ نفر ظرفیت

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ۳۶۲۷۱۵۲۷ (۰۳۵) تماس حاصل فرمایید.

کارگاه آموزشی  نرم افزار حسابداری پیشرو

(ویژه متقاضیان ورود به بازار کار و دانشجویان رشته حسابداری)

به صورت کاملا کاربردی به همراه مثال و نمونه های عملی

کـــارگــاهی با حــداکثر ۱۰ نفر ظرفیت

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ۳۶۲۷۱۵۲۷ (۰۳۵) تماس حاصل فرمایید.

کارگاه آمــوزش نــرم افــزار سپند

(ویژه متقاضیان ورود به بازار کار و دانشجویان رشته حسابداری)

به صورت کاملا کاربردی به همراه مثال و نمونه های عملی

کـــارگــاهـی با حــداکثر ۱۰ نفر ظرفیت

جهت اطلاعات بیشتر وثبت نام با شماره ۳۶۲۷۱۵۲۷ (۰۳۵)تماس حاصل فرمایید.

دوره های برگزار شده منتـخب مشتریان پویان پردازش

حسابداری مدیریت و بهای تمام شده
قوانین و استانداردها
حسابداری مالی و مالیاتی

موسسه خدمات مالی و مشاوره ای پویان پردازش کبیر یزد

استفاده از استاندادهای روز حسابداری

موسسه پویان پردازش با استفاده از استاندادهای روز حسابداری و مدیریتی پاسخگویی نیاز مشتریان خود خواهد می باشد.

برگزاری دوره های آموزشی

موسسه پویان پردازش به طور مداوم در حال برگزاری کلاس های آموزشی پیشرفته و کاربردی در زمینه های مختلف حسابداری می باشد

استفاده از مشاوران مجرب

موسسه پویان پردازش با بهره گیری از مشاوران مجرب در حیطه های تخصصی اداری و مالی آماده ارائه خدمات به مشتریان و همکاران عزیز می باشد

خدمات قابل ارائه موسسه پویان پردازش

آموزش کاربردی حسابداری
حسابداری مالیاتی
حسابداری مالی
حسابداری صنعتی

گالری عکس برخی از دوره های برگزار شده